செவ்வாய், 16 மே, 2017

வடக்­கில் பழப் பயிர்ச் செய்­கைக்­கென பய­னா­ளி­கள் தெரிவு

balabbayir1
பழப் பயிர்ச்­செய்கை மற்­றும் பயிர்ச்­செய்கை நட­வ­டிக்­கை­களை மேற்­கொள்­வ­தற்­குப் பய­னா­ளி­க­ளைத் தெரிவு செய்­யும் நட­வ­டிக்­கை­கள் மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வரு­கின்­றன. பய­னா­ளி­க­ளாக இணைந்து பயிர்ச் செய்கை நட­வ­டிக்­கை­க­ளில் ஈடு­பட விரும்­பும் விவ­சா­யி­கள் தமது பிரிவு விவ­சா­யப் போத­னா­சி­ரி­யர் மற்­றும் விவ­சாய சம்­மே­ள­னங்­க­ளு­டன் தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்துகொள்­ளு­மாறு அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. வடக்கு மாகாண விவ­சாய அமைச்­சின் நிதி ஒதுக்­கீடு மற்­றும் மத்­திய அரசு நிதி ஒதுக்­கீடு மூலம் இந்த வரு­டம் வடக்கு மாகா­ணத்­தில் மேற்­கொள்­ளப்­ப­டக் கூடிய விவ­சாய நட­வ­டிக்­கை­க­ளுக்கு விவ­சா­யப் போத­னா­சி­ரி­யர் பிரிவு ரீதி­யா­கப் பய­னா­ளி­கள் தெரி­வு­கள் மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வரு­கின்­றன. பப்­பா­சிப் பயிர்ச்­செய்கை, தேசிப்­ப­யிர்ச்­செய்கை மற்­றும் மாதுளை, தோடை உள்­ளிட்ட பயிர்­களை உள்­ள­டக்­கிய வள­வி­யல் பயிர்ச்­செய்கை நட­வ­டிக்கை மற்­றும் விவ­சா­யப் பயிர்ச்­செய்கை நட­வ­டிக்­கை­க­ளுக்கு மானிய உத­வி­கள் மற்­றும் உத­வி­கள் ஊக்­கு­விப்­புக்­கள் வழங்­கப்­ப­ட­வுள்­ளன. வழங்­கப்­ப­ட­வுள்ள உத­வி­கள் மற்­றும் பயிர்­கள், பய­னா­ ளி­க­ளின் எண்­ணிக்கை கொண்ட விவர அட்­ட­வ­ணை­கள் பிரிவு ரீதி­யாக விவ­சா­யப் போத­னா­சி­ரி­யர்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­பட்டு உரிய பய­னா­ளி­க­ளைத் தெரிவு செய்­யு­மாறு அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. பய­னா­ளி­க­ளாக இணைந்­துகொள்ள விரும்­பும் விவ­சா­யி­கள் தமது பிரிவு விவ­சாய சம்­மே­ள­னம் மற்­றும் விவ­சா­யப் போத­னா­சி­ரி­யர்­க­ளு­டன் நேரில் தொடர்பு கொண்டு பதி­வு­களை மேற்­கொள்­ளு­மாறு அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது இங்குஅழுத்தவும் நிலாவரை.கொம் செய்திகள் >>>

balabbayir1balabbayir

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

 
Blogger Templates